DavidŠevčík

Pokud dokážu kontrolovat RIZIKO, mohu obchodovat
RIZIKOVÁ AKTIVA, jako jsou OPCE a AKCIE

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Prostřednictvím těchto zásad zpracování osobních údajů vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme vaše osobní údaje.

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů

2. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty, budou použity pro následující účely:

3. ZVEŘEJŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

4. BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijmeme přiměřená technická opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.

5. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nezbytné.

6. SOUBORY COOKIES

CO JSOU SOUBORY COOKIES

Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky.

Soubory cookies mohou být buď trvalé nebo relační. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče.

JAKÉ COOKIES ZPRACOVÁVÁME

Ke zpracování používáme pouze nezbytné (technické) cookies: jsou nezbytné pro fungování webových stránek a neukládají žádné osobní údaje.

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT COOKIES

Uchovávání souborů cookies je pouze na dobu nezbytně nutnou.